Per 1 januari 2017 wordt het pensioen in eigen beheer afgeschaft.

dga

Wat betekent dit voor u als DGA?
U krijgt drie jaar de gelegenheid om uw pensioen af te kopen. Daarbij krijgt u een korting op de grondslag; dit is de fiscale waarde van het opgebouwde pensioen. Let op: deze korting neemt af naarmate u langer wacht met afkopen. In 2017 is de korting 34,5%, in 2018 is de korting 25% en in 2019 bedraagt de korting nog 19,5%.

Ben u als DGA verplicht om af te kopen?
Nee. Als u de keus maakt om niet af te kopen, dan kunt u overstappen op een spaarvariant. Hierbij worden uw pensioenrechten tegen hun fiscale waarde omgezet in een spaarreserve in eigen beheer. Na deze omzetting kunt u geen pensioen meer opbouwen. De reserve groeit dan alleen nog aan door rentebijschrijving.

Twijfelt u over wat de beste keus voor uw situatie is en wilt u dat wij eens meekijken en meedenken? Neemt u dan gerust contact met ons op!

Bewaren